Hoppa till sidans innehåll

Young Pilots intar Stöde

03 SEP 2014 22:45
Under helgen som gick intog 12 flygintresserade ungdomar vårt flygfält i Stöde för att vara med på det av SSFK och FFK gemensamt arrangerade Young Pilots flyglägret.
  • Skapad: 03 SEP 2014 22:45

Frivilliga Flygkåren i Västernorrland har tidigare under tre år från 2011 genomfört tillsammans med Sundsvalls Segelflygklubb flygläger för ungdomar som tillhör Young Pilots. Erfarenheterna från dessa läger stärker klart uppfattningen att unga människor idag är mycket intresserade av flyg och flygning och vill gärna få möjlighet att prova på att spaka själv och få veta mer om flygverksamhet. Young Pilotsidén tar fasta på detta faktum och bygger konceptet att ungdomar skall få komma nära inpå flyget och bekanta sig mer konkret med sin eventuella dröm, till yttermera visso under en mycket ringa egen kostnad.

Årets flygläger i Stöde för Young Pilots, det fjärde i ordningen, ägde rum fredagen 29 – söndagen 31 augusti. Tolv ungdomar blev antagna, 2 tjejer och 10 grabbar i åldrarna 14 -19 år. Lägerprogrammet hade kvalitetsmässigt uppgraderats några snäpp med hänsyn till erfarenheterna från tidigare läger och lägret kom att genomföras i stort sett helt planenligt. Viss justering kom dock att inträffa under lägrets gång men förändringen blev till ett mycket bra genomförande och troligen till ett ännu bättre slutresultat av lägret.

Det hela startade på fredagskvällen med registrering, inkvartering och samling för välkomst och presentation av ledningen, samt orientering över FFKs organisation och verksamhet inklusive Young Pilots sektion med dess idé och uppkomst från EAA, Young Eagles i USA, samt information över vår egen segelflygklubb och verksamhet. Slutligen fick var och en av deltagarna presentera sig och berätta lite grann om sig själv. Efter den påföljande middagen, gick vi igenom lägrets upplägg och schema, redogjorde för den inre säkerheten beträffande själva boendet och säkerheten kring aktiviteterna ute på banan, samt även en demonstration av räddningsskärmen, och hur man hanterar den. De specifika lägerreglerna förklarades punkt för punkt och vikten av att dessa skulle följas poängterades särskilt. Därefter gavs en introduktion och översiktlig insikt i ämnena Aerodynamik, Flygplanslära-definitioner, Grundläggande flyglära, Väjningsregler, Landningsvarv, Segelflygning – termik, hang, våg. Vi informerade även om utbildningsgången fram till Segelflygcertifikat, och även möjlighet/praktikaliteter till UL-certifikat.

Lördagen började med rangering av flygplan, genomgång av daglig kontroll och allt gjordes klart för dagens flygningar. Innan den aktiviteten började, berättade Sture Österlund inspirerande över sitt liv som pilot. Han började sin karriär inom flygvapnet och tjänstgjorde som stridspilot i 15 år, fortsatte som flygkapten kommersiellt, och avslutade karriären som chefspilot på Skyways. Idag är han pensionär och berättade engagerat, mycket och gärna om sitt flygarliv.

Lördagen blev präglad av segelflygning. Ungdomarna fick tillsammans med flyglärare var sin flygning i dels ett äkta segelflygplan ASK21 med uppbogsering av en Piper Super Cub, samt en lärarledd flygning i en AMT200 SuperXimango, motorsegelflygplan. Varje Young Pilot fick vid sina båda flygningar vara med i rodren och känna sig som en riktig flygelev, vilket var mycket populärt och lärorikt. Jag tror nog att berättelserna ekar fortfarande inne i den tomma klubbstugan.

Intermittent under dessa flygningar gjorde Per-Fredrik Boman bejublade flyguppvisningar med sina modellflygplan och under eftermiddagen fick Stöde besök av tre stycken UL-A Trike flugna av Håkan Sundin, Leif-Åke Bylund och Per-Anders Danielsson. Leif-Åke demonstrerade sin Trike och gav instruktioner hur den manövreras.På kvällen genomfördes undervisning i Navigation. Först hölls en katedral men intressant lektion i ämnet och sedan grupperades deltagarna runt fyra utlagda flygkartor och man lärde sig tolka kartsymboler, positionsbestämning med koordinater, och träna på avståndsmätning, lägga ut en färdlinje, beräkna CM dvs kompasskurs med hänsyn till missvisning, ha koll på flygtid och GS (groundspeed). Dessa relativt sett snabbt inövade kunskaper använde var och en av YP sedan med att göra sin egen flygrutt från Stöde till Sättna, eller från Sättna till Stöde, där båda flygvägarna skulle innehålla minst två ben och minst en brytpunkt. Varje färdben skulle navigationsbestämmas under premiss att färdrutten varade under 25 minuter cirka. Det här blev en delikat som klart intressant praktisk uppgift för våra Young Pilots.

Söndagen, finaldagen, blev liksom de tidigare dagarna ett enda stort plus. Lägret i år kom att genomföras samtidigt som FFK-Y tillsammans med FFK-X och Z realiserade den årliga höstövningen i Sättna. Därmed fastställdes redan på planeringsstadiet att viss övning skulle ske integrerat med Young Pilotslägret i Stöde. Det var nu ungdomarna skulle få flygnavigera efter sina egna färdplaneringar.

Först på morgonen gav FFK-piloten Johan Fällman, utbildningsansvarig hos Sundsvalls Flygsällskap, en en-timmes information över sina erfarenheter som privatflygare, informerade allmänt om klubbverksamhet, utbildning till motorflygare, vägarna till kommersiellt flygcertifikat, och till viss del utbildning inom flygvapnet. Johan berättade hur han själv använder sitt flygande, dels inom FFK och dels i privata resor, besök på olika flygdagar och nöjesflygning.

Under tiden hade totalt sex olika FFK-flygplan från Sättnabasen landat i Stöde, olika Cessnor och PA-28or. Sedan parades Young Pilots parvis ihop med en FFK-förare och lördagkvällens egna färdplanering kunde utföras i konkret operativ flygning. Lägerledningen såg gärna att YP fotograferade sina brytpunkter med sin mobilkamera för att visa upp efteråt, men det var inte ett krav.

Mot eftermiddagen avrundades lägret med en debriefing av navigationsövningen, som uppvisade överraskande fantastiska prestationer. Dessutom informerades ytterligare och ännu en gång om möjligheterna för Young Pilots att genomgå utbildning i Nyköping till Spanare inom FFK, en utbildning som sker helt kostnadsfritt i tre olika steg.

Genomläsning och studier av samtliga inlämnade enkäter visar tydligt att lägret blev en framgång och med hjälp av dessa svar och muntliga omdömen och ryggdunkningar känns det lätt att börja planera inför lägret 2015.

Jag vill tacka Kerstin på Wretmans Catering för förplägnaden till lägrets samtliga huvudmåltider, en välplanerad meny som uppskattades till fullo av dessa hungriga ungdomar.Jag tackar våra egna köksmästare och husvärdar, den alltigenom enastående Björn Westros, och det alltid perfekta och tjänstvilliga paret Lasse och Agneta Wärulf.

Jag tackar de ihärdiga och aldrig förtröttade flyglärarna Frej Morenius, Tomas Norberg och Staffan Norberg, samt Per-Fredrik för sitt engagemang och de besökande Trikeförarna.Jag tackar Sture Österlund för sin vilja att alltid ställa upp och engagerat ge sin berättelse, och jag tackar Johan Fällman för ett extremt bra upplägg och inspirerande stoff om flygning.Jag tackar samtliga FFK-piloter, vilka alla hade hjärtat på rätta stället, för en bra genomförd övning med Young Pilotarna.

Jag tackar Lage Norberg och Bosse Hedlund för all organisation och grund för all planering, kalibrering, samkörning och hjälp vid det operativa genomförandet.Med självklarhet framförs ett särskilt tack till FFK i Nyköping som genom ekonomiska medel kan göra ett sådant här projekt möjligt, och tack till Johanna Wintzell och Helene de Mander Andersson på staben för all administrativ hjälp. Sist men inte minst tackar jag alla Young Pilots som med härlig entusiasm och motivation och iver och intresse gör allting så mycket lättare.

Ledare och ansvariga för årets läger var Lage Norberg, Bo Hedlund och jag själv.

//Gunnar Lundberg

Deltagarna på lägret finner ni på bilden längst upp. Från vänster: Gunnar Lundberg ledare, Ahmed Kurbanov, Hampus Roos, Mathias Stenlund, Viktor Öhrner, Philip Stridsberg, Johan Steringer, Elsa Gas Wikström, Kasper Pettersson, Jonathan Engberg, Clara Bergstedt, Pär-Albin Persson och Love Persson.


2 - Ximango

Frej och Philip inför start i Ximangon

3 - ASK21

Jonathan och Frej inför start i ASK21, inlånad från Sollefteå Flygklubb

4 - Trike

Mathias, Viktor och Gunnar invid en av trikarna som besökte flyglägret.

8 - Bosse - Cessna

Bosse framför några av FFK flygplanen

5 - Karta

Förberedelser inför navigationsövningen på söndagen

6 - Bron

Den nya bron över Sundsvallsfjärden, en av brytpunkterna

7 - FFK-flygning

Bakom lägerdeltagarna ser vi de sex första FFK-piloterna, av de sammanlagt tolv, som flög med ungdomarna under söndagens navigationsövning.

Skribent: Anders Dillner

Facebook

Postadress:
Sundsvalls SFK - Flygsport
Anders Dillner, Kuskvägen 38
85751 Sundsvall

Kontakt:
Tel: 0703704720
E-post: info@sundsvallssegel...

Se all info